Tag: หัวเข่า

เราต้องดูแลเข่า เพื่อให้เข่าพาเราออกไปปั่นได้อย่างมีความสุขเราต้องดูแลเข่า เพื่อให้เข่าพาเราออกไปปั่นได้อย่างมีความสุข

การปั่นจักรยานนั้นร่างการส่วนสำคัญที่ใช้ออกแรงมากที่สุด คงหนีไม่พ้นหัวเข่า ดังนั้นปัญหาอาการบาดเจ็บที่เพราะถ้าเข่าพัง แน่นอนว่าคุณย่อมออกไปปั่นได้นั่นเอง แต่ไม่ใช่จะมีเพียงแค่ปัญหาบาดเจ็บด้านเดียว เพราะหากคุณดูแลเข่าของคุณด้วยการปั่นที่ถูกวิธีแล้วนั้น ผลในด้านบวกก็คือคุณจะมีสุขภาพเข่าที่ดีได้อีกด้วย ปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าจากการปั่นจักรยานนั้น มีทั้งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่ามาก่อน และแสดงอาการเมื่อมีการใช้แรงบริเวณนี้มาก ๆ อย่างการปั่นจักรยาน และปัญหาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปั่นจักรยานเอง ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของจักรยานแล้ว มันถูกออกแบบมาเพื่อผ่อนแรงและลดการใช้งานร่างกายมนุษย์ มันจึงไม่ควรจะเกิดอาการบาดเจ็บ ดังนั้นเมื่อมีอาการบาดเจ็บเมื่อปั่นจักรยานแสดงว่า กำลังมีความผิดปกติของการปั่น เช่น ...