Tag: อุบัติเหตุ

7 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย ในการปั่นบนท้องถนน7 ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย ในการปั่นบนท้องถนน

การปั่นจักรยานในประเทศไทยนั้น มีช่องทางสำหรับจักรยานเพียงแค่บางพื้นที่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะหลีกเลี่ยงการปั่นบนท้องถนน และใช้การจราจรร่วมกับยานพาหนะชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะการปั่นทริปยาวออกต่างจังหวัดที่ไม่มีช่องทางจักรยาน ยิ่งต้องเจอกับรถใหญ่ที่ใช้ความเร็วมากกว่าในเมืองเสียอีก ทำให้การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งค่อนข้างจะส่งผลร้ายแรงถึงชีวิต ตามที่เราเห็นบนพื้นที่ข่าวอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นนักปั่นทุกคนจะต้องระมัดระวังตัว ในการใช้ถนนร่วมกับยานพาหนะชนิดอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพราะไม่ว่าจะปะทะกับยานพาหนะชนิดใด หากคิดตามหลักการทางฟิสิกส์แล้ว ด้วยมวลและความเร็ว จักรยานมักจะเสียเปรียบอยู่เสมอ เพระฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่า ด้วย ...